yabo亚搏网页版

G3提升式yabo亚搏网页版枪
G3提升式yabo亚搏网页版枪
G3提升式yabo亚搏网页版枪
G3提升式yabo亚搏网页版枪
G3提升式yabo亚搏网页版枪
G3提升式yabo亚搏网页版枪

G3提升式yabo亚搏网页版枪

2021-01-30 01:19:03   16
 • 品牌 : 悦仕
 • 型号 : G3
 • 产地 : 中国
 • 焊接材料 : 不锈钢、低碳钢冷、热轧板、铝板
 • 外形尺寸 : 175 x 145 x 60 mm(不含伸缩支架长度)
 • 设备重量 : 0.9 kg(不含电缆线)
 • 品牌 : 悦仕
 • 型号 : G3
 • 产地 : 中国
 • 焊接材料 : 不锈钢、低碳钢冷、热轧板、铝板
 • 外形尺寸 : 175 x 145 x 60 mm(不含伸缩支架长度)
 • 设备重量 : 0.9 kg(不含电缆线)
021-20919636

上海市浦东新区秀沈路226号

yabo亚搏网页版
yabo亚搏网页版机
加我聊聊
即刻致电